Patērētāji pieprasa pilnīgus un uzticamus produktu datus

Jaunumi, PDS

Patērētāji pieprasa pilnīgus un uzticamus produktu datus

Mūsdienu patērētāji pieprasa pilnīgu, uzticamu un pārbaudītu informāciju par precēm. Tomēr pēdējos gados uzņēmumiem ir arvien grūtāk sniegt uzticamus datus par saviem produktiem. Kāpēc?

  1. Regulatori, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Veselības inspekcija, Vides pārvalde, uzņēmumiem uzliek papildu pienākumus sniegt atbilstošu un apstiprinātu informāciju par produktiem.
  2. Piegādātāju informācija par produktu ir sadrumstalota starp vairākām sistēmām un nodaļām.
  3. Mazumtirgotāji ātri un bieži maina prasības par produktu datiem.
  4. Apvienot piegādes ķēdes datus un mārketinga datus par precēm ir izaicinājums.

Produktu datu pārvaldība

Nereti organizācijas produktu dati sadrumstalojas un zaudē precizitāti saziņā starp nodaļām, un to kvalitātes uzturēšana prasa gan laiku, gan naudu. Šī sadrumstalotība vairo apjukumu, pārpratumus, neefektivitāti, dubultu darbu un liekas izmaksas. Produkta datu kvalitāte organizācijas iekšienē bieži ir nepietiekama – un nekvalitatīvi dati par precēm novedīs pie pārdošanas krituma!

Produktu datu pārvaldības risinājumiem ir bijusi būtiska loma procesu standartizācijā, lai palielinātu efektivitāti un samazinātu izmaksas. Tirgū parādās arvien vairāk risinājumu šai problēmai. Tā kā produktu datu pārvaldība nav ne piegādātāju, nedz arī mazumtirgotāju pamatkompetence, izvēlēties labāko risinājumu var būt izaicinājums.

Telema PDS (produktu datu sinhronizācija)

Telema PDS ir risinājums, kas ļauj ražotājiem, izplatītājiem un vairumtirgotājiem efektīvi apkopot, uzglabāt un administrēt visus savus produktu datus vienotā datu bāzē. Šis risinājums nodrošina produkta datu pareizību un atbilstību. Tādas funkcionalitātes kā lietotāju tiesību kontrole un informācijas koplietošana, izmantojot drošus kanālus, aizsargā datus no nejaušas pārveidošanas vai nepareizas izmantošanas.

Telema PDS piedāvā:

INTEGRITĀTE – Vienota “zelta datu bāze”, kurā glabāt un atjaunināt visu preču informāciju, tajā skaitā attēlus un sertifikātus, nodrošinot visaptverošu visa produkta dzīves cikla pārskatu vienuviet.

PRECIZITĀTE – Informācija par precēm vienmēr atbilst jaunākajām prasībām. Tā kā dati netiek kopēti starp dažādām bāzēm un tabulām, tiek samazināta kļūdu iespējamība.

SAVIENOJAMĪBA – datu bāzi var integrēt gan ar piegādātāja, gan pircēja biznesa programmatūru, tāpēc nav nepieciešams atkārtoti ievadīt, kopēt vai nosūtīt informāciju pa e-pastu.

DROŠĪBA – informāciju par produktiem maina un ar drošu kanālu starpniecību koplieto tikai tam pilnvaroti lietotāji. Visas darbības tiks reģistrētas, pasargājot datus no nepareizas izmantošanas.

 

Telema PDS izstrādi atbalstījis Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda Interreg programma.