Viesabonēšana – efektīvs pārrobežu datu apmaiņas veids

Jūs vēlaties apmainīties ar e-dokumentiem arī ar jūsu ārvalstu partneriem. Taču viņi izmanto ārvalstu EDI operatora pakalpojumus. eDokumentiem nav robežu – nodrošinām efektīvu datu apriti ar viesabonēšanas savienojumiem.

Partneris*

Partneris izveido e-dokumentu savā uzskaites sistēmā un nosūta to savam EDI operatoram.

Partnera operators*

Partnera EDI operators pārsūta dokumentu Telema.

Telema*

Telema pielāgo dokumenta formātu jūsu uzskaites sistēmas formātam.

Jūs*

Jūs saņemat e-dokumentu savā uzskaites sistēmā un varat nekavējoties to apstrādāt.

*Datu aprite var notikt arī otrādi – jūs izveidojat un nosūtat e-dokumentus, bet partneri saņem tos savā uzskaites sistēmā.

Illustration