Telema izglīto Rīgas Tehniskās universitātes studentus

EDI, Jaunumi

Telema izglīto Rīgas Tehniskās universitātes studentus

2020. gada martā Telema Latvija dalījās zināšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības un vadīšanas studiju programmas studentiem par iekšējo procesu automatizāciju un informācijas plūsmas veicināšanu piegādes ķēdes ietvaros.

Telema Latvija direktore Alda Bražūne, pārdošanas direktors Valdis Zītars un IT projektu vadītājs Ivars Krafts Rīgas Tehniskajā universitātē novadīja trīs lekciju sesijas. Studenti vēlējās uzzināt, kā elektroniskā datu apmaiņa un savienojumu veidošana starp dažādām uzskaites  sistēmām palīdz optimizēt piegādes ķēdi.

Galvenā atziņa bija fakts, ka, salīdzinot ar cilvēkiem, datori ir labāk piemēroti lielu datu apstrādei, nepieļaujot kļūdas, ietaupot laiku, tie ir precīzāki un tādējādi uzlabo procesu efektivitāti. Automatizēti procesi nozīmē atjauninātus un konsekventus datus, kā arī  pakalpojumu pieejamību visu diennakti. Tas dod iespēju darbiniekiem fokusēties uz sarežģītākiem uzdevumiem, kas saistīti ar biznesa attiecību veidošanu un izaugsmes plānošanu. Visbeidzot, automatizācija, ieskaitot EDI, samazina izmaksas.

Pat ja nākamie biznesa vadītāji un vidējā līmeņa vadītāji tieši neizmantos elektronisko datu apmaiņu, viņi pieņems lēmumus to ieviešanā. Izpratne par automatizācijas iespējām ļaus viņiem pieņemt ilgtermiņa stratēģiskos lēmumus, kas nodrošina konkurētspējīgo priekšrocību.

Telema nepārtraukti sniedz ieguldījumu tirgus un nākotnes līderu izglītošanā, sadarbojoties ar vairākām Igaunijas, Lietuvas un tagad arī Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

 

Rīgas Tehniskā universitāte ir lielākā uz zinātnes atziņām balstītā universitāte Baltijas valstīs, kas dibināta 1862. gadā. Tajā ir vairāk nekā 15 000 studentu un tiek piedāvāti vairāk nekā 560 pastāvīgo studiju kursu, tā piedāvā 137 akadēmiskās un profesionālās studiju programmas. Uzņēmējdarbības un vadības studenti studē Inženierekonomikas un vadības fakultātē.