Privātuma politika

Šī lapa informē jūs par mūsu politiku attiecībā uz personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, apmeklējot Telema tīmekļa vietni un izvēli, ko esat saistījis ar šiem datiem. Mēs apstiprinām, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem personas datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 (GDPR) regulu.

Telema vietni ir iespējams apmeklēt, neatstājot mums nekādus identificējošus personas datus. Tomēr ņemiet vērā, ka mēs izmantojam mūsu vietnē sīkdatnes. Turklāt, nosūtot caur mūsu vietni vaicājumu, ir nepieciešams dalīties ar personīgiem datiem. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar Privātuma politiku.

Laiku pa laikam Privātuma politikā var tiktas ieviestas izmaiņas, kuras stāsies spēkā nekavējoties. Aktuālā Privātuma politikas versija vienmēr būs pieejama mūsu mājas lapā www.telema.com

 

Noteikumi un definīcijas

Datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvi norādīta, konkrēta un nepārprotama norāde par datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš vai viņa ar paziņojumu vai ar skaidru pozitīvu rīcību norāda vienošanos par personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu.

Kontrolieris ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas atsevišķi vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Datu subjekts ir jebkura persona, kuras personas datus vāc, uzglabā vai apstrādā.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, tādu kā vārds vai nosaukums, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki faktori, kas raksturīgi fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskai, garīgai, ekonomiskai, kultūras vai sociālai identitātei.

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopumiem neatkarīgi no tā, vai tas tiek vai netiek veikts ar automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai grozīšana, iegūšana, informācijas nodošana, izplatīšana vai citādi padarīšana pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai organizācija, kas nav datu subjekts, datu apstrādātājs vai persona, kas datu apstrādātāja vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarota apstrādāt personas datus.

 

Datu kontrolieris

Uzņēmuma nosaukums: Telema AS
Adrese: Kristiina 15, Tallina, Igaunija 10131
Tālrunis: +372 651 0650
E-pasts: telema@telema.com
Tīmekļa vietne: www.telema.com

 

Saglabāto datu veidi

Izmantojot mūsu vietni, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personiski identificējamu informāciju, kuru var izmantot, lai sazinātos ar jums vai identificētu jūs (turpmāk tekstā – “personas dati”). Personas dati var būt (bet nav ierobežoti ar šo sarakstu):

 • e-pasta adrese;
 • vārds;
 • telefona numurs;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • sīkdatnes;
 • izsekošanas dati, ieskaitot informāciju par, piemēram, datora interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, pārlūkprogrammas versiju, to, kā tiek izmantota vietne, apmeklētās vietnes lapām, apmeklējuma laiku un datumu, mājaslapā pavadīto laiku, unikālajiem ierīces identifikatoriem un citiem diagnostikas datiem.

 

Kā tiek apkopoti un izmantoti dati

Lai apstrādātu personas datus, kas uzskaitīti šajā sadaļā, Telema darbinieki var piekļūt šiem datiem. Personas datiem var piekļūt arī partneris, kas mums sniedz IT-pakalpojumus. Lai nodrošinātu personas datu drošību, mēs ieviešam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

Sīdatnes un izsekošanas dati

Lai izsekotu darbībai mūsu vietnē un glabātu noteiktu informāciju, mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas.

Sīkdatnes ir faili ar mazu datu apjomu, kas var ietvert unikālu anonīmu identifikatoru. Sīkdatnes tiek sūtītas no vietnes uz jūsu pārlūkprogrammu un tiek saglabātas jūsu ierīcē. Tas ļauj vietnei atcerēties darbības un vēlmes, lai jums tās vairs nevajadzētu atkārtoti ievadīt, pārvietojoties no vienas lapas uz citu vai atgriežoties vietnē nākamreiz.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietnē tiek izmantotas arī pastāvīgas sīkdatnes, kas tiek saglabātas datorā pat pēc pārlūkprogrammas izslēgšanas. Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikties no visām sīkdatnēm vai arī norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Jūs varat arī izdzēst no jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumiem visus sīkfailus, kas iepriekš ir saglabāti jūsu datorā.

Informācija, kas tiek apkopota kā tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika, tiek izmantota anonīmi, un tā neattiecas uz nevienu konkrētu fizisku personu. Telema var izmantot vietņu apmeklētāju statistiku, lai analizētu vietnes apmeklētāju tendences un demogrāfiskos datus, taču mēs nerādām individuālus apmeklētāju profilus.

Vaicājumi

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par mūsu risinājumiem vai pieteikties uz vakanci, tad jums ir jādalās ar saviem personas datiem. Vaicājumus var iesniegt, aizpildot atbilstošas ​​saziņas veidlapas mūsu mājas lapā vai nosūtot e-pastu uz adresi telema@telema.com.

Kad esam atbildējuši uz jūsu jautājumu, mums ir tiesības saglabāt jūsu personas datus, lai atvieglotu turpmāku saziņu ar jums. Tā nolūkā mēs pieprasām saziņas veidlapā datu subjekta piekrišanu. Ja neesat devis savu piekrišanu šādai personas datu apstrādei, mēs jūsu personas datus šim nolūkam neizmantosim.

Kā tiek aizsargāti jūsu personas dati

Telema veiks visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku. Jūsu personas dati netiek pārsūtīti organizācijām vai valsts iestādēm, pirms netiek veikta atbilstoša kontrole, ka jūsu dati un cita personiska informācija ir drošībā.

Mēs varam pieņemt darbā trešo pušu uzņēmumus un privātpersonas, kas sadarbojas ar mums mūsu tīmekļa vietnes nodrošināšas, ar vietni saistītu pakalpojumu vai vietnes izmantošanas analīzes jomā. Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai veiktu mūsu vārdā šos uzdevumus. Trešajām personām ir pienākums neizpaust informāciju un neizmantot to citiem mērķiem.

Datu drošība mums ir svarīga, taču jāatceras, ka neviena pārsūtīšanas metode caur internetu vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100% droša. Mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, tomēr mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

Google Analytics

Telema vāc un analizē iepriekš minētos datus, izmantojot Google Analytics. Google Analytics ir Google piedāvātais tīmekļa analītikas pakalpojums, kas izseko un reģistrē vietnes datplūsmu. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu vietnes izmantošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstulētu un personalizētu savas reklāmas.

Ja vēlaties atteikties no tā, ka jūsu darbība mūsu vietnē ir pieejama Google Analytics, instalējiet Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu. Papildinājums neļaus JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) dalīties ar informāciju par apmeklējumiem.

MailChimp

Ja jūs esat devis piekrišanu saņemt no mums e-pastus, Telema var apkopot statistiku par jūsu darbībām, piemēram, vai jūs atvērāt ziņojumu, uz kurām saitēm noklikšķinājāt, kādas ierīces jūs izmantojāt un kādas ir to tehniskās specifikācijas. Šī informācija tiek saglabāta datu subjekta vēsturē. Lai apkopotu šādu statistiku, mēs izmantojam automātisku rīku MailChimp.

Jūsu piekrišana ir bez termiņa, bet, ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga paziņojumus, jūs varat ērti iziet no adresātu saraksta, izmantojot e-pasta beigās atrodamo saiti (“izslēgt no saraksta” vai “anulēt abonēšanu”). Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

 

Jūsu tiesības

Pēc pieprasījuma varat iegūt tiesības:

 • apskatīt savus personas datus;
 • labot savus personas datus;
 • dzēst savus personas datus;
 • pārsūtīt savus personas datus;
 • atsaukt savu piekrišanu.

Dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt ierobežojumus jūsu personas datu apstrādei un arī tiesības apstrīdēt jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat izmantot savas tiesības saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas pamatojas uz GDPR un citiem vietējiem noteikumiem.

Ja uzskatāt, ka jūsu privātums ir apdraudēts, lūdzu, sazinieties ar mums caur zemāk minēto e-pastu. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību savas uzturēšanās valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: telema@telema.com

Pēdējoreiz atjaunināts 2018. gada 18. septembrī