Telema eDoc

 

Telema eDoc ir EDI e-dokumentu formāts, kas balstīts XML formāta datu kodējumā. Telema eDoc formāts ir atvasināts no Igaunijas e-rēķinu standartiem EDIFACT, ISO20022 un citiem atbilstošiem Eiropas EDI standartiem. Tas nosaka dažādus tirdzniecības dokumentu veidus (rēķinus, orderus, paziņojums par nosūtīšanu) un ietver Baltijas un citu kaimiņvalstu mazumtirdzniecības uzņēmumu vajadzības.

Šeit atradīsiet ieteikumus, darbarīkus un paraugus Telema eDoc formāta ieviešanai un testēšanai. Visa dokumentācija ir angļu valodā.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar klientu apkalpi (support@telema.com).

 

Iesākumam:

 

Testēšanai:

Telema eDoc validators: lietotāja pamācība un testēšanas vietne

 

Paraugdokumenti: