20.gs. 20.gadi – informācijas caurspīdības dekāde

Jaunumi, PDS

20.gs. 20.gadi – informācijas caurspīdības dekāde

Desmitgades ir ierasts raksturot, izmantojot atslēgas vārdus un nosaucot galvenās tendences. Nākamā desmitgade tiek saukta par informācijas carspīdības dekādi. Vēsturiski ir pierādījies, ka tas, kam pieder informācija, valda pār pasauli. Kā datu pieejamības automatizēšana ietekmē mazumtirdzniecību un piegādes ķēdi kopumā?

 

Kas ir mainījies pēdējā dekādē?

Pēdējās dekādes laikā pati pasaule ir ievērojami mainījusies. 2010.gads sākās ar lielām cerībām uz ekonomikas izaugsmi. Gan Igaunija, gan pasaule bija pārdzīvojusi finanšu krīzi un visi cerēja uz izaugsmi un atelpu.

Tāpat kā lielākajā daļā krīžu, arī šajā tika mainīti spēles noteikumi, t.i., biznesa modeļi. Radās risinājumi, kas saistīti ar sociālajiem medijiem, e-komerciju un koplietošanas ekonomiku. Klientu personificēta apkalpošana kļuva nozīmīgāka kā jebkad agrāk. Digitālie risinājumi radīja priekšstatu, ka viss ir pieejams nekavējoties, jebkurā vietā un tas ir pielāgots klienta vajadzībām.

Augošā labklājība dod iespēju Igaunijas iedzīvotājiem vairāk rūpēties par ekosistēmu, sociālajām tiesībām un savu veselību. Patērētāji meklē informāciju par produktiem, un arvien vairāk klientu pieņem pirkumu lēmumus, ņemot vērā produktu izcelsmi un izejvielu kvalitāti.

 

Vai šobrīd ir sākusies informācijas pārredzamības desmitgade?

Izmaiņas veicina apkārtējās vides spiediens pēc efektivitātes un ātruma. Iepriekšējā desmitgade mūs gan tehnoloģiski, gan zināšanu ziņā ir sagatavojusi nākamajām lielajām izmaiņām, kas saistītas ar digitālajām pārvērtībām. 

Piegādes ķēdes ietvaros tas atspoguļojas procesu automatizācijā. Piemēram, pagājušajā dekādē mēs piedzīvojām strauju elektronisko dokumentu aprites (EDI) pieaugumu starp piegādātājiem un mazumtirgotājiem. Ar dokumentu aprites nodrošināšanu saistīta Telemas pamatdarbība. Tomēr realitātē tikai daļa dokumentu, kas plūst pa piegādes ķēdi abos virzienos ir pārcelti no papīra uz EDI. Tas nozīmē, ka daļa procesu joprojām balstās uz papīra dokumentu, excel failu un e-pastu apmaiņu.

Nākamā desmitgade noteikti ienesīs pārmaiņas – daudzi informācijas apmaiņas procesi tiks pilnībā automatizēti un digitalizēti, tā rezultātā strauji pieaugs efektivitāte. Automatizācijai ir nepieciešami kvalitātīvi dati, kuriem var piekļūt nekavējoties, kas arī ir datu caurspīdības pamatā.

Otra novērojamā tendence uzrāda strauju datu apjoma pieaugumu. Informācijas par produktiem daudzums palielinās gan tāpēc, ka tiek radīti arvien jauni produkti, gan arī tādēļ, ka pieaug informācija, kas par katru produktu ir jāuzglabā un jāpadara pieejama. Tā saknes meklējamas gan pieaugošajā patērētāju izglītotības līmenī, gan vides prasībās.

Biznesa analītika (BI – Business Intelligence) un mākslīgais intelekts (AI – Artificial Intelligence) ir ideāls palīgs brīžos, kad jāorientējas lielā informācijas apjomā, lai ātri pieņemtu pareizus lēmumus. Lai dati radītu vērtību, nepieciešams, lai tie ir kvalitatīvi un ātri iegūstami.

 

Ar informācijas sniegšanu par produktu vairs nepietiks, lai nostiprinātu konkurētspējīgo priekšrocību

Informācijas par produktu kvalitāte šobrīd lielā mērā nosaka patērētāju lēmumus, jo īpaši e-komercijas jomā. Tai pat laikā jāsecina, ka informācijas apstrāde par produktu ir samērā neefektīva – katrs piegādes ķēdes posms produktu aprakstu sāk no nulles. Ja vienus un tos pašus produktus pārdod vairāki mazumtirgotāji, katrs no tiem veic milzīgu darbu. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, pietiktu, ja produktu aprakstīšanu veiktu vienreiz, bet izmantotu katrs pēc savām vajadzībām. Elektronikas preču apraksti dažādos interneta veikalos kalpo kā visspilgtākais šīs problēmas piemērs.

Telema uzskata, ka produktu dati pa piegādes ķēdi varētu virzīties daudz efektīvāk. Pamatinformācija parasti ir nepārprotama un nemainīga, to sagatavo pats ražotājs. Ja pamatdati ir viegli pieejami un universiāli izmantojami, ikviens mazumtirgotājs bāzes informācijai var pievienot informāciju, kas atbilst viņa specifiskajām prasībām. Atliek tikai vienoties par produktu datu apmaiņas formātu un kanāliem. Lūk, ko nozīmē – padarīt produktu datus caurspīdīgus un pieejamus.

Telema PDS (Produktu datu sinhronizācija) ir risinājums, kas ļauj vairumtirgotājiem, izplatītājiem un ražotājiem viegli un efektīvi vienā datu bāzē izveidot, uzglabāt un pārvaldīt visu ar produktu saistīto informāciju un droši apmainīties ar to ar mazumtirgotājiem.

Telema PDS izveidi atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Interreg programmas ietvaros.

 

interreg logo Telema EU Flag Telema

Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.