Kādēļ katram tirdzniecības uzņēmumam vajadzētu analizēt savu produktu datu pārvaldības procesu?

Kādēļ katram tirdzniecības uzņēmumam vajadzētu analizēt savu produktu datu pārvaldības procesu?

Tirdzniecības uzņēmumi arvien biežāk meklē tehnoloģiskus risinājumus, kā automatizēt manuālus darbus un nodrošināt plūstošus procesus. Mēs redzam, ka šobrīd vēl joprojām nepietiekoši tiek novērtēts, cik ļoti produktu datu pārvaldība var sekmēt biznesa izaugsmi.

Produkts virzās pa piegādes ķēdi, saskaroties ar daudziem tās posmiem, pirms nonāk pie patērētāja. Ceļš sākas pie ražotāja, tālāk pie importētāja un tirgotāja un, visbeidzot, pie gala lietotāja. Taču ar preču fizisku pārvietošanu vien nepietiek, lai patērētājs varētu paķert savu mīļāko sieru no veikala plaukta. Produkta datiem, sākot ar produkta kodu un aprakstu, līdz derīguma termiņam un sastāvdaļu sarakstam, arī ir jāveic šis ceļš.

Plūstoša un nekļūdīga produkta datu aprite ir kritiska. Var pat teikt, ka produkts bez datiem ir bez vērtības – tirgotājs nevar to ievadīt savā uzskaites sistēmā un pārdot lietotājam. Tas nozīmē, ka pats produkts var atrasties veikalā dienām ilgi, taču bez produkta datiem to pārdot nav iespējams. Ja piegādes ķēdē aizkavējas datu plūsma, ienākumus zaudē visi piegādes ķēdes dalībnieki

Kur rodas problēma?

Dažādām piegādes ķēdē iesaistītajām pusēm bieži ir būtiskas atšķirīgas produkta īpašības. Loģistikas uzņēmumam interesē produkta izmērs, svars un uzglabāšanas prasības. Tirgotājam, savukārt, svarīgāk zināt produkta krāsu, izmēru, cenu un citas īpašības. Tādēļ produkta ražotājam bieži jāspēj aprakstīt desmitiem vai pat simtiem produkta īpašību.

Katru gadu tiek pārdots arvien vairāk preču, turklāt sabiedrību aizvien vairāk interesē veselības un vides apsvērumi. Dēļ šiem un citiem iemesliem produktu aprakstošo datu apjoms pastāvīgi palielinās, kā rezultātā nav viennozīmīgi skaidrs, kuras produkta īpašības ir jāapraksta.

Dažādām veikalu ķēdēm nepieciešami atšķirīgi produktu dati, kas padara šo situāciju sarežģītu piegādātājiem. Kā piemēru apskatīsim vīna vairumtirgotāju. Vienai veikalu ķēdei nepieciešams vīnus dalīt sekojošās kategorijās: svaigs, aromātisks, viegls, intensīvs, ar augļu garšu. Cita ķēde izmanto citas grupas: viegls un svaigs, maigs un ar augļu garšu, viegls un ar ogu garšu, spēcīgs un garšvielām bagāts baltais vīns, spēcīgs un garšvielām bagāts sarkanvīns, salds un aromātisks. Tādēļ piegādātājam jāgrupē tas pats produkts vairākos veidos. Jo vairāk klientu ir piegādātājam, jo sarežģītāk ir pārvaldīt produkta datus.

Situācija Igaunijas uzņēmumos: divi biedējoši secinājumi

Mēs jautājām vairāk kā 100 Igaunijas lielākajiem ātras aprites preču piegādātājiem, kā tie pārvalda produktu datus. Problēma ir vēl lielāka, nekā sākotnēji domājām. Balstoties uz intervijās iegūto informāciju, varam izdarīt divus biedējošus secinājumus.

Pirmkārt, aptuveni 85% aptaujāto piegādātāju aizpilda tirgotāju datu tabulas, izmantojot vienkāršo copy-paste metodi. Tas nozīmē pārvietot simtiem datu ailīšu no vienas tabulas otrā. Varam tikai minēt, cik laika tas prasa uzņēmumam, kura produktu klāstā ir 50 dažādi produkti. Vai 500! Protams, copy-paste metode neizbēgami noved arī pie neuzmanības kļūdām produktu katalogos.

Otrkārt, mēs uzzinājām, ka mazāk kā pusei Igaunijas lielāko piegādātāju ir ‘’absolūtās patiesības’’ produktu datubāze. Ar šādu terminu mēs apzīmējam situāciju, kad produktu datus sistemātiski glabā vienā datu avotā, ko citas aplikācijas izmanto kā atsauci. Lielākajā daļā realitāte ir tāda, ka produktu dati tiek glabāti izkaisīti pa vairākām datubāzēm. Dati ir atšķirīgos formātos un nav vienotu noteikumu, kas un kurā vietā būtu jāatjauno. Trūkst skaidras izpratnes par to, kura datu versija ir jaunākā un precīzākā. Šis arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ piegādātājiem ir grūti automatizēt produktu datu plūsmu.

Tehnoloģijas un nauda: vai produktu dati varētu virzīties 4x ātrāk?

Jo dati ir vairāk izkaisīti, jo grūtāk tos ir pārvaldīt. Kā minējām iepriekš, produktu aprakstošo datu sarežģītība pieaug. Līdz ar to pieaug arī resursi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datu pareizību, laicīgu atjaunošanu un pieejamību drošā veidā. Turpinot strādāt kā līdz šim, nav iespējams pielāgoties šai tendencei.

Pasaulē ir vairāki tehnoloģiski risinājumi, kas atvieglo produktu datu pārvaldīšanu. Angliski tos sauc Product Data Management (PDM) vai Product Information Management (PIM). Pētījumi rāda, ka labākajām produktu datu pārvaldības sistēmām ir būtiska ietekme uz ienākumiem un peļņu. Vairāki pētījumi ir parādījuši, ka ar modernu PDM sistēmu jauni produkti var ienākt tirgū pat četras reizes ātrāk.

Tai pašā laikā jaunu tehnoloģiju izmantošana vien nepaātrina uzņēmējdarbības izaugsmi. Biznesa procesiem ir jāspēj tikt līdzi izaugsmei. Dati, neizbēgami, ir jāievada vismaz vienu reizi neatkarīgi no tā, vai to dara uzskaites sistēmā, vai vienkārši Excel tabulā. Katram uzņēmumam būtu jāpārdomā savu produktu datu pārvaldības process. Kad, kur un kādā veidā datus iegūst? Vai tie ir saprotami visām iesaistītajām pusēm? Tikai, kad šie jautājumi ir atrisināti, tehnoloģiski risinājumi kļūst noderīgi. PDM sistēmas paver pavisam jaunas iespējas. Produktu dati nonāk pie jūsu partneriem ātrāk un bez neuzmanības kļūdām un jūs ietaupāt resursus, kā arī palielināt pārdošanas apjomus.