Telema var palīdzēt ar ESG

E-rēķini, Jaunumi

Telema var palīdzēt ar ESG

ESG nav tikai koku glābšana. Lai gan pāreja no papīra un PDF rēķiniem uz e-rēķiniem palīdz arī tajā. ESG ir arī par atkritumu samazināšanu bezjēdzīga roku darba ziņā. Šeit Telema var palīdzēt visiem saviem klientiem. Automatizējot informācijas plūsmas pirkšanas, pārdošanas un grāmatvedības procesos, mēs novēršam liekus uzdevumus un ļaujam uzņēmumiem darboties efektīvāk.

 

ESG atšifrēšana: vairāk nekā tikai burti

ESG jeb Vides un sociālā pārvaldība veido ietvaru atbildīgai un ilgtspējīgai uzņēmuma vadībai.

Vide (E): koncentrējas uz uzņēmuma ekoloģisko praksi, energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un vispārējo ietekmi uz vidi.

Sociālais (S): Novērtē attiecības ar darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un sabiedrību, tostarp darba praksi, daudzveidību, iekļaušanu un sabiedrības iesaistīšanos.

Pārvalde (G): Novērtē vadību, iekšējo kontroli un struktūras, pārbauda valdes sastāvu, vadītāju atalgojumu un finanšu pārredzamību.

 

28.11.2023 Telema un Igaunijas Finanšu ministrija rīkoja informatīvu semināru “ESG un e-rēķini – kam, kad un kā?”. Seminārā tika apskatītas tādas tēmas kā:

  • Izpratne par ESG
  • Kad un kam ilgtspējas ziņošana kļūst obligāta
  • E-rēķinu tendences Igaunijā un Eiropā
  • Kā AP automatizācija un e-rēķini veicina ilgtspējību

Ja vēlaties redzēt vebināra ierakstu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot mūsu tīmekļa veidlapas:
NB. Seminārs notiek igauņu valodā

 

ESG neaprobežojas tikai ar koku glābšanu — tas nozīmē padarīt mūsu darbu gudrāku un efektīvāku, kā arī palielināt uzņēmēju atbildību pret mūsu planētu. Pāreja no papīra un PDF dokumentiem uz e-rēķiniem vai EDI ir solis pareizajā virzienā, un Telema ir šeit, lai atvieglotu to klientiem.

 

EDI loma ESG mērķu sasniegšanā

Veiksmīgas informācijas plūsmu digitalizācijas atslēga ir pareizās tehnoloģijas izvēle, un tieši šeit Telema izceļās. Mēs esam līderi EDI risinājumu nodrošināšanā, kas palīdz veikt datu automatizācijas pārveidošanu. No elektroniskajiem rēķiniem līdz kreditoru parādu automatizācijai mēs to nodrošinām. Tādā veidā EDI palīdz uzņēmumiem radīt savu ilgtspējību.

  • Ietekmes uz vidi samazināšana – EDI samazina uz papīra balstītus darījumus, racionalizē procesus un ievērojami samazina papīra patēriņu zaļākai uzņēmējdarbības videi.
  • Sociālās atbildības uzlabošana – Automatizācija, izmantojot EDI, uzlabo efektivitāti, ļaujot darbiniekiem koncentrēties uz augstākas vērtības uzdevumiem, veicinot pozitīvu darba vidi, kas ir saskaņota ar sociālās atbildības mērķiem. EDI arī veicina vienmērīgāku saziņu ar piegādātājiem un klientiem, veicinot godīgu un ētisku uzņēmējdarbības praksi, veicinot uzņēmuma sociālo atbildību, veidojot uzticēšanos piegādes ķēdē.
  • Pārvaldības un pārredzamības uzlabošana – EDI sistēmas nodrošina strukturētu pieeju datu apmaiņai, nodrošinot konsekvenci un precizitāti finanšu pārskatos, atbalstot labu pārvaldību un uzlabojot caurskatāmību.

 

Secinājums: ESG uzlabošana ilgtspējīgai rītdienai

Pasaulē, kas arvien vairāk uztraucas par uzņēmējdarbības ietekmi uz planētu, ESG kalpo kā atbildīgas prakses ceļvedis. EDI izmantošana ne tikai racionalizē darbību, bet arī ievērojami veicina ESG mērķu sasniegšanu. Tas ir abpusēji izdevīgs scenārijs — efektivitātes paaugstināšana, vienlaikus veidojot ilgtspējīgāku nākotni visiem.

 

Sadarbojieties ar Telema ilgtspējīgas transformācijai

Telema, vadošais EDI operators, dod uzņēmumiem iespēju uzsākt datu automatizācijas ceļojumu. Pāreja no papīra vai e-pasta metodēm uz EDI nav tikai zaļa; tas ir par efektivitātes optimizēšanu, izmaksu samazināšanu un pārveidošanu par videi draudzīgiem, nākotnei gataviem uzņēmumiem. Ļaujiet mums analizēt jūsu datu apmaiņas procesus, lai ieteiktu jūsu biznesam vēl lielāku efektivitāti!

  • (mandatory)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.